EFEC Adults: Enquesta Centres 2019/2020

Enquesta Centres - 2019/2020

Nom del centre *

Població *

El seu centre participa a EFEC Adults *

El seu centre és... *

A part del programa EFEC Adults, el seu centre participa en altres activitats d'educació financera per els alumnes?

Valori si els conceptes i continguts treballats als tallers són adequats a les necessitats dels alumnes (1 = valoració mínima /10 = valoració màxima) *

12345678910
Valoració

Valori la presentació i metodologia dels tallers (1 = valoració mínima /10 = valoració màxima) *

12345678910
Valoració

Valori la dificultat dels tallers impartits (1 = valoració mínima /10 = valoració màxima)

12345678910
Valoració

Té algún comentari sobre la metodologia i la temàtica dels tallers? *

Creu que el programa EFEC Adults ha donat valor afegit al pla d'estudi? *

Creu que ha estat positiu el fet que voluntaris del sector financer hagin impartit els tallers? *

Com valora la impartició dels tallers per part de/ls voluntari/s que s'han desplaçat al seu centre? (1 = gens enriquidora / 10 = molt enriquidora) *

12345678910
Valoració

Hi ha hagut alguna incidència o anècdota interessant a l'execució de/ls taller/s? *

En cas afirmatiu, justifiqui la resposta, si us plau

El programa ha complert les seves expectatives? *

Està interessat/da en tornar a participar en una propera edició? *

Estaria disposat/da a fer aquests tipus de tallers al seu alumnat? *

Què és el que més li ha agradat del programa EFEC Adults? *

Comentaris i millores per a properes edicions d'EFEC Adults *

Valori de l'1 al 10 el programa EFEC Adults (1 = valoració mínima /10 = valoració màxima) ​

12345678910
Valoració