EFEC Adults - Enquesta Voluntaris 2019/2020

EFEC Adults - Enquesta Voluntaris 2019/2020

Província *

Com ha sigut la teva experiència en el programa EFECAdults? *

Valora de l'1 al 10 el contingut i les activitats dels tallers, sent 1 valoració mínima i 10 valoració màxima *

12345678910
Valoració

Creus que el contingut dels tallers ha sigut útil i fàcil d'entendre pels alumnes? *

Si la resposta és NO, indica'ns, si us plau, el motiu

Tens alguna proposta de millora? *

Quin taller t'ha resultat més difícil d'impartir? *

La teva experiència de voluntariat al programa EFECAdults t'ha permès desenvolupar/millorar alguna de les següents habilitats? *

Si la resposta és altres, indica'ns, si us plau, quines:

Com valora de l'1 al 10 el programa EFECAdults en la seva globalitat?, sent 1 valoració mínima i 10 valoració màxima *

12345678910
Valoració

T'agradaria repetir com a voluntari/a a la propera edició? *

Si has realitzat tallers online, quin és el que has trobat més complicat d'impartir?

Has tingut alguna dificultat a l'hora d'impartir-los?

Tens alguna proposta de millora pels tallers online?

Repetiries l'experiència?