EFEC: Enquesta alumnes 8a edició

Dades generals

Nom del centre escolar *

Codi del centre escolar (preguntar al professor) *

Classe *

Població *

Edat (anys) *

Sexe *

A quins tallers ha assistit? *

Havies adquirit coneixements financers abans de fer els tallers del programa EFEC? *

Si es sí, on els havies obtingut?

Et sembla que ha valgut la pena parlar d'educació financera? *

12345678910
Valoració

Valoració dels voluntaris que han vingut a l'aula

Qui ha impartit els tallers? *

En cas d'haver estat impartit per un voluntari, creus que és important el fet que aquest sigui un professional del sector financer? *


Valoració dels tallers (només cal valorar els tallers que hagis assistit)

Administrant els teus diners

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils/difícils els has trobat?

Endeutar-se? Amb Seny!

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils/difícils els has trobat?

Inversió intel·ligent i sostenible

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils/difícils els has trobat?

Els impostos i tu

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils/difícils els has trobat?

Finances per a la Vida

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils difícils els has trobat?

(In)forma't per decidir

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils/difícils els has trobat?

N'estàs Segur?

12345678910
Què t'han semblat els tallers (conceptes, metodologia, presentació...)?
Com de fàcils difícils els has trobat?

Preguntes finals

Quins temes que no s'han tractat t'interessaria veure? *

Quins tallers t'han agradat més? *

Creus que l'educació financera hauria de formar part del currículum escolar? *