EFEC: Enquesta voluntaris 8a edició

Dades generals

Nom *

Cognom 1 *

Cognom 2 *

És voluntari nou o repetidor? *

Quina és la seva entitat de procedència? *

Quins del següents tallers has impartit? *

Com han anat els tallers en general? *


Valoració personal (volem saber una mica més sobre vostè, com es valora en...)

Les seves capacitats comunicatives? *

12345678910
Valoració

La seva confiança personal? *

12345678910
Valoració

La seva empatía? *

12345678910
Valoració

La seva capacitat per a dirigir grups?

12345678910
Valoració

La seva capacitat per a gestionar el temps? *

12345678910
Valoració

L'experiència com a voluntari, l'ha ajudat al seu desenvolupament personal? *

I al seu desenvolupament personal? *

Ha desenvolupat alguna/es de les següents competències amb la participació al programa?

Vol que l'apuntem per a la propera edició?


Valoració del programa EFEC (valori els següents aspectes)

La sessió de formació *

12345678910
Valoració

El contacte voluntari - centre escolar *

12345678910
Valoració

Organització de l'equip d'EFEC *

12345678910
Valoració

Comunicació amb l'equip d'organització d'EFEC *

12345678910
Valoració

Valoració dels tallers (només cal valorar els tallers que hagin realitzat)

Administrant els teus diners

12345678910
Valoració

Endeutar-se? Amb Seny!

12345678910
Valoració

Inversió intel·ligent i sostenible

12345678910
Valoració

Els impostos i tu

12345678910
Valoració

Finances per a la Vida

12345678910
Valoració

(In)forma't per decidir

12345678910
Valoració

N'estàs Segur?

12345678910
Valoració

Creu que la durada dels tallers impartits ha estat la correcte?

Administrant els teus diners

Endeutar-se? Amb Seny!

Inversió intel·ligent i sostenible

Els impostos i tu

Finances per a la Vida

(In)forma't per decidir

N'estàs Segur?

Quan temps ha invertit en la preparació del/s taller/s? *