EFEC: Enquesta voluntaris 8a edició

Dades generals

Nom *

Cognoms *

És voluntari nou o repetidor? *

Quina és la seva entitat de procedència? *


Volem saber una mica més sobre vostè, com es valora en..

... les seves capacitats comunicatives? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

... la seva confiança personal? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

... la seva empatía? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

... la seva capacitat per dirigir grups? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

... la capacitat per gestionar el temps? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

... la seva creativitat? *

12345678910
Valoració (1 dolent - 10 bo)

Valoració dels voluntaris sobre EFEC i els tallers en general

Quin dels següents tallers ha impartit? *

En general, com han anat els tallers? *

Com valora la plataforma online? *

12345678910
Valoració (1 negatiu - 10 positiu)

Com valora la sessió de formació? *

12345678910
Valoració (1 negatiu - 10 positiu)

Com valora el contacte voluntari - centre escolar? *

12345678910
Valoració (1 negatiu - 10 positiu)

Com valora l'organització de l'equip d'EFEC? *

12345678910
Valoració (1 negatiu - 10 positiu)

Com valora la comunicació amb l'equip d'organització d'EFEC? *

12345678910
Valoració (1 negatiu - 10 positiu)

Valoració sobre els continguts i les activitats dels tallers

Administrant els teus diners *

12345678910
Valoració (1 mol dolent - 10 molt bo)

Endeutar-se? Amb Seny! *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

Inversió Intel·ligent i Sostenible *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

Els impostos i tú *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

Finances per a la Vida *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

(In)forma't per decidir *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

N'estàs Segur? *

12345678910
Valoració (1 molt dolent - 10 molt bo)

Valoració sobre la durada dels tallers

Administrant els teus diners *

Endeutar-se? Amb Seny! *

Inversió Intel·ligent *

Els impostos i tu *

Finances per a la Vida *

(In)forma't per decidir *

N'estàs Segur? *

Quant temps ha invertit en la preparació dels tallers? *


Preguntes finals

L'experiència com a voluntari, l'ha ajudat al seu desenvolupament personal? *

I al seu desenvolupament laboral? *

Ha desenvolupat alguna/es de les següents competències amb la participació al programa? *

Si altres, si us plau, justifiqui la seva resposta.

Tornarà a repetir l'experiència de ser voluntari a properes edicions del programa? *

Recomanarà a altres persones l'experiència com a voluntari? *

Què ha estat el millor del programa?

I el pitjor?

Si ho considera, pot fer alguna aportació per a la millora del programa EFEC en properes edicions.